Structural Bodywork

Structural Bodywork (Fascial Release for Structural Balance) er en type massasje som handler om bindevevet i kroppen.
Det er også kalt fascia. Har du sett på et stykke rått kjøtt, den blanke/hvite hinnen som ligger rundt er fascia, en muskelhinne. Fascia omgir musklene, grupper av muskler, blodårer, organer og nerver og det binder strukturer sammen.

Kroppens fascia stabiliserer og gir form til muskulatur samt sørger for at de ulike muskelgrupper kan gli friksjonsfritt mot hverandre. Fascia er elastisk og er ment å bevege seg fritt med muskler og knokler. Skader, stress, arbeidsrelaterte repeterende bevegelser og effekten av aldring kan medføre at evnen til elastisitet blir redusert. Kroniske spenninger og traumer kan gjøre at fasciaen blir tykkere og mindre smidig slik at bevegelsesapparatet ikke fungerer som det skal. For eksempel etter traumer kan fascia “lime” seg sammen rundt skaden og man kan merke at man stivner mer og mer i området rundt. Dette kan også skje ved inaktivitet over lengre tid. Fasciaen blir kortere, strammere og mer tett og kan trekke våre muskler og skjelett ut av optimal position og endre holdningen vår.

Oppstår det restriksjoner i kroppens system vil den prøve å kompensere for dette ved å prøve ut andre måter å løse oppgavene sine på. Dette kan gi uheldige mønstre i kroppene våre slik at de blir mindre funksjonelle enn det de i utgangspunktet kunne ha vært. Dette kan blant annet forårsake smerte, ubehag og tretthet. Structural Bodywork er en metode som frigjør kroppens mykvev for å løse opp i de fysiske begrensninger vi har i oss selv. Dette gjøres ved å forlenge, strekke og mykgjøre bindevevet for å gjenopprette balanse, frie bevegelser, og en følelse av å være mer komfortabel i din egen kropp.

Ved å frigjøre fascia i restrikte områder kan vi bli en bedre utgave av oss selv. Kroppen må så lære seg å komme tilbake til de bevegelsesmønstre som er best for den. Dette gjøres i samarbeid med terapeuten og du vil få veiledning i hva du selv kan gjøre hjemme. En fri kropp som får utfolde seg i god fysisk aktivitet er vår beste medisin for å forebygge slitasjer som kommer av en uheldig holdning.

Structural Bodywork er basert på et system innen Anatomy Trains utviklet av blant annet Tom Meyers. Det er fundamentert på arbeidet til Dr. Ida P. Rolf og forskning blant annet av Dr. Robert Schleip.

Hva du kan forvente fra dine Structural Bodywork Sessions

Få mest mulig ut av dine Structural Bodywork Sessions

Begge disse dokumentene er på engelsk. Håper det likevel går greit å få en god forståelse av innholdet.

Structural Bodywork og tyngdekraften.
Et viktig prinsipp for Structural Bodywork er at kroppen påvirkes av tyngdekraften. Du kan se kroppen som en stabel med blokker som står oppå hverandre. De er balansert i forhold til hverandre og ligger slik med minst mulig bruk av energi. Blir denne balansen forskjøvet vil kroppen måtte bruke mer energi for å holde blokkene oppå hverandre, med andre ord det å holde seg oppreist. I tillegg vil påkjenninger i hverdagen, fysiske skader, usunne bevegelsesmønstre og holdninger også kreve energi.
Over tid vil kroppen bli kortere og tettere for å imøtekomme disse ulike former for stress. Det vil da oppstå muskelspenninger og stivhet i muskler og ledd som kan gi utslag i smerter, tretthet og mangel på velvære.

Fordeler ved Structural Bodywork:
Hvordan vi går frem er en individuell og personlig prosess og kan ha ulike effekter og fordeler. Generelt vil en kropp som er på linje og balansert i forhold til tyngdekraften bevege seg lettere, ha bedre flyt i bevegelser, være mer effektiv og grasiøs. Da vil bevegelse være en glede, å puste vil være lettere og en god holdning er mer uanstrengt.

I tillegg til mer effektiv bruk av muskler vil kroppen også spare energi og ha mer økonomiske bevegelsesmønster. Dette kan gi oss bedre energi og oppmerksomhet. Følelsen av stress kan reduseres og velvære kan økes.

Structural Bodywork tar sikte på å påvirke hele personen, både følelsesmessig, fysisk og energimessig. For eksempel så er våre følelser og atferdsmønstre ofte knyttet til vårt fysiske vesen. Ved å endre den fysiske struktur vil vi også kunne påvirke følelser og adferd. Du kan gjøre et lite eksperiment på deg selv med noe som kalles kraftøvelser. Stå med litt brede ben og slå heftig ut med armene samtidig som du løfter brystet frem, ser opp og sier høyt og bestemt; JA! (Det er ikke så nøye hva du roper, men det er greit at det er positivt) Ropet skal komme skutt ut og opp fra magen. Gjør dette en 5-6 ganger og kjenn hvordan det får deg til å føle deg. Bruste det litt i hårrøttene, våknet du litt eller skjedde det noe annet med deg? Gjør du slike kraftøvelser hver dag og før du skal prestere noe vil dette kunne gi deg en liten piff, nesten som en kopp espresso og en gåtur.
Når så lite stimulig kan gi deg positiv respons så kan du forestille deg hvordan det vil påvirke deg å bearbeide ditt fysiske vesen. Du vil kunne få mer utbytte av både styrketrening, mobilitetstrening og kondisjonstrening da kroppen vil kunne jobbe mer kostnadseffektivt og dermed få maks utbytte av økten. Det vil hjelpe deg til å kunne bli den beste mulige utgaven av deg selv.

Når fysiske ubalanser blir fjernet og kroppen får fungere optimalt kan aspekter av sinnet ditt også bli balansert. Økt kroppsbevissthet og tilstedeværelse vil gi deg følelse av å være mer hjemme i kroppen din. Det er ikke alt som kan repareres, men uansett hvilke utfordinger du har vil du kunne hente ut et positivt potensiale. Når alt dette er sagt så er det greit å gjenta at din beste medisin uansett er fysisk aktivitet som du trives med!

  • Structural Bodywork Structural Bodywork Er en metode som søker å løse opp i de fysiske begrensninger vi har i oss selv.
  • Massasje Massasje Ulike grep og tøyninger for å myke opp bløtvev.
  • Dryneedling Dryneedling Smertelindring med nåler for å deaktivere triggerpunkt.
  • Andre Andre Kopping kan bedre sirkulasjonen i huden, musklene og bindevevet. Brukes til lymfedrenasje.